Aardpen slaan

Wij bieden de voordeligste aardpen aan in uw regio.

Aardpen laten slaan

Buhl Elektrotechniek is een erkend installateur waardoor wij bevoegd zijn uw aarding te meten, controleren en bij te slaan.

Wat houdt aarding, aardpen of een hulpelektrode precies in?

In Nederland worden wandcontactdozen geïnstalleerd die voorzien zijn van een aardcontact. Dit geldt voor nieuw aangelegde elektrotechnische installaties of bij een uitbreiding van een bestaande installatie. Bij deze laatste situatie betreft het doorgaans ingrijpende aanpassingen omdat combinaties van geaarde en ongeaarde wandcontactdozen in één ruimte niet zijn toegestaan volgens de NEN 1010. Dit betekent dat alle ongeaarde wandcontactdozen in de betreffende ruimte(s) vervangen dienen te worden door geaarde exemplaren, die aangesloten moeten zijn op de aardleiding.

Voor vochtige ruimtes zoals badkamers gelden bijkomende regels met betrekking tot aarding. Zo moet in de badkamer een aanvullende potentiaalvereffening zijn aangebracht. Hiermee wordt een spanning tussen twee gelijktijdig aanraakbare, geleidende delen tegengegaan. Metalen onderdelen, zoals een badkuip, douchebak, waterleidingen, radiatoren en afvoeren, dienen apart geaard te zijn met een ononderbroken, blank vertinde koperdraad. Deze draden worden verbonden in een centraal aardpunt (inbouwdoos).

Hoewel met veiligheidsaarding een goede beveiliging wordt bereikt tegen indirecte aanraking, dat wil zeggen tegen aanraking van een spanningvoerend deel dat normaal geen spanning voert, biedt het geen beveiliging tegen directe aanraking, d.w.z. aanraking van een deel dat normaal wel spanning voert. Bovendien is slechts in geringe mate sprake van beveiliging tegen brandgevaar. De sinds 1975 toegepaste aardlekschakelaar kent deze beperkingen niet: deze biedt bescherming tegen directe en indirecte aanraking, ook de beveiliging tegen het ontstaan van brand is goed, daar deze reeds bij een geringe lekstroom uitschakelt. Bij het toepassen van aardlekschakelaars dient de veiligheidsaarding gehandhaafd te blijven. Momenteel moeten in Nederland in woonhuizen, bij nieuwbouw, en bij ingrijpende aanpassingen aan de elektrische installatie of groepenkast, alle groepen verplicht worden beveiligd door aardlekschakelaars met een aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA. Hierbij mogen maximaal vier groepen worden beveiligd door één aardlekschakelaar. Er dienen minimaal twee aardlekschakelaars te worden toegepast, om ook bij kleinere huisinstallaties een ongestoorde lichtvoorziening te waarborgen als een aardlekschakelaar in werking treedt.

Veiligheidsaarding of het laten slaan van een aardpen, hulpelektrode?

Een veiligheidsaarding is voor de meeste elektrische installaties wettelijk verplicht. Een goede veiligheidsaarding voorkomt dat elektrische apparaten onder spanning komen te staan en zo levensgevaar en brandgevaar opleveren. Juist aangelegde veiligheidsaarding is tegenwoordig onmisbaar. Vandaag de dag staan er namelijk heel wat elektrische apparaten bij ons in huis, maar ook in bedrijven.

Wanneer een fout optreedt tussen de faseleiding en een metalen gestel of beschermingsleiding in een stroomketen of in een elektrisch apparaat moet een installatieautomaat of zekering automatisch de groep uitschakelen binnen de uitschakeltijd zoals vereist in de NEN 1010.

Wilt u een veiligheidsaarding laten aanleggen, een aardpen slaan of een controle laten uitvoeren van uw huidige aardingssysteem? Wij zijn u graag van dienst bij het beveiligen van uw pand en apparatuur.

Ontdek wat Buhl Elektrotechniek voor u kan betekenen?

Wij leveren een aardpen of hulpelektrode inclusief meetrapport af. Daarin staat beschreven welke weerstand en diepte uw aardelektrode heeft. Als elektricien zijn wij gekwalificeerd uw meterkast te controleren en of te keuren op juiste werking zodat u veilig gebruikt kunt maken van de elektrotechnische installatie. Wij adviseren uw meterkast eens per jaar door een erkend installateur te laten controleren op eventuele fouten of storingen. Bij deze test zullen wij de aardlekschakelaar testen en keuren op de werking, daarnaast controleren wij uw aarding en weerstand van de bedrading.

Als u vragen heeft met betrekking tot aarding, neem dan gerust contact met ons op voor een afspraak of advies.

Vraag een brijblijvende offert aan

Onze specialisten staan je graag te woord

Max. 20mb
Call Now Button